Keeperskule på Voss i september

Terje Skjeldestad keeperskule har sakna dei mange gode keeperskulane på Voss. Med samarbeidet med Ørnar Fotball håpar me at dette skal bli et årleg tiltak

I år blir all aktivitet lagt til banene til Ørnar Fotball og skular i Skulestadmo.
Me håpar at mange ser nytten av og har lyst til å delta på keeperskulen.

PÅMELDING
PS! Det går godt an å stille på dette om de kjem frå Sogn og Fjordane